Centre de càlcul

Servei personalitzat de gravació d’enquestes en paper i/o explotació de dades.

Ràpid, segur, i al mínim cost.

Per qualsevol necssitat urgentde gravació i/o tabulació de dades, Tesi disposa de centres de càlcul especialitzats, amb temps d’execució tan interessants com els seus preus.

Per exemple: la gravació, validació i tabulació de 1000 qüestionaris en paper, estructurats de 50 preguntes, es fan en menys d’una setmana, per un preu inferior a 600 Euros.

Tesi garantitza la seguretat i la confidencialitat de les dades aportades pels seus clients.

Més informació.

Professionals ab més de vint anys d’experiència en explotació d’enquestes grantitzen la qualitat absoluta dels processos.
Tant si es tracta d’una tabulació com de complexes anàlisi estadístics multivariables.
Tant per estudis petits amb mostres reduïdes com per grans volums de dades (censos industrials, promocions, etc). Tant per clients “no informatitzats” com per usuaris de Gandia BarbWin o/i Gandia Integra. És la solució ideal per als puntes de treball.
Els qüestionaris, formularis o fitxers de dades en general es reben al Centre de Càlcul i els resultats s’envien per correu eectrònic.

Els instituts d’investigació confien en els Centres de Càlcul de Tesi per:

 • el seu equip d’experts professionals
 • la seva dilatada experiència des de 1984.
 • l’ús del software propi i específic: Gandia BarbWin en la seva versió Macro.
 • Processos que es realitzen als nostres Centres de Càlcul:

 • Gravació i Validació de dades per enquestes en paper.
 • Tabulació.
 • Gràfics.
 • Anàlisi estadístics multivariables.
 • Codificació de preguntes obertes.
 • Equilibratges de mostres.
 • Indexacions, Llistats.
 • Tractament de fitxers
 • Importacions i exportacions a altres formats.