Consultes

Els usuaris de qualsevol producte de Tesi tenen a la seva disposició un equip de professionals per a resoldre qualsevol problema que se’ls presenti.

Tesi té un ampli horari de consultes per a poder atendre millor als seus clients:

De 8 a 21 h., hora de València. (per a la Península Ibèrica)
De 9 a 19 h., hora de Bogotá. (per a Amèrica)

El servei de consultes és gratuït els dos primers mesos.

A partir del tercer, es pot subscriure un Contracte de Manteniment, que dona dret a continuar fent totes les consultes que siguin necessàries i també a rebre, sense cap cost adicional, totes les millores i les noves versions dels programes.

Les millores que es van incorporant als programes són el resultat en gran part de les idees dels nostres clients. El convidem a fer les seves aportacions escrivint a tesi@tesigandia.com,
TESI es compromet a atendre les seves consultes urgents en un període inferior a 2 hores i a resoldre-les, si és possible,, en un període inferior a 72 hores hàbils.