Convenis Universitats

Mitjançant la signatura de Convenis de Col·laboració, les universitats i altres centres de formació poden:

 • Instal·lar a les aules informàtiques tantes llicències professionals de Gandia BarbWin com dessitgin.
 • Adquirir programes de camp en condicions ventatjoses per les seves investigacions.
 • Obtenir descomptes especials al centre de càlcul de TESI per tesines o altres estudis d’investigació.
 • Encarregar a Tesi l’organització i/o impartició de seminaris o cursos sobre el tractament informàtic de dades.
 • Obtenir els seus alumnes versions de formació per poder treballar amb elles fora del centre.
 • Resoldre tot tipus de consultes via e-mail…
 • Els centres d’ensenyament confien en TESI i en els seus programes per facilitar als estudiants l’aprenentatge del treball de camp i del tractament de dades.

  La col·laboració de Tesi a congressos de professors universitaris de marketing s’ha repetit cada any des de 1996, i és coherent amb l’especial dedicació de la nostra firma al sector de l’ensenyament.

  Un número important, i creixent de convenis subscrits amb Universitats i centres de formació espanyols i americans avalen els bons resultats d’aquesta dedicació.

  Cada vegada més, professors i estudiants de marketing, sociologia i estadística veuen facilitada la seva tasca amb l’ús dels nostres programes i serveis.