Formació d’Usuaris

Tesi imparteix cursos personalitzats als seus clients per capacitar-los en l’utilització dels programes, amb l’objectiu de que els nostres usuaris treguin el màxim profit del software.
La duració del curs depèn del programa adquirit i de les necessitats de cada usuari.
En els programes d’explotació estadística de dades (Gandia BarbWin- Gandia DataWin- Gandia Visor- Gandia DataEntry) La formació és optativa i la duració del curs bàsic és de 5 a 10 hores.
En els programes de Camp (Gandia Integra CatiNet, Gandia Integra MobiNet i Gandia Integra CawiNet) es realitza un curs de dos dies per aprendre el disseny de qüestionaris i la gestió específica del sistema.
Els cursos poden realitzar-se a l’oficina de l’usuari amb el seu propi programa funcionant, a les oficines de Tesi a València o poden impartir-se a través de connexió remota.
Recomanem un màxim de 6 assistents als cursos per un millor aprofitament.

Formació de professors i alumnes

En quant a les universitats i altres centres educatiu, Tesi té suscrits convenis de col·laboració, amb una clàusula que ofereix la possibilitat de rebre informació de TESI, tant dirigida a alumnes com a professors.
Tesi imparteix gran varietat de cursos que cobreixen totes les fases de la realització d’una enquesta: disseny de qüestionaris electrònics, control de mostra, recollida de dades per diferents canals, explotació i anàlisi estadístic de dades, tècniques multivariables…
S’imparteixen cursos estàndard o cursos a mida d’acord a les necessitats, tant de formació e grup, com de formació individual.
Els assistents reben versions limitades o professionals, amb caducitat dels programes.
Aquestos cursos són impartits per un equip docent, amb més de 10 anys d’experiència.