Declaració de Privacidad

En Compliment de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de caràcter personal l’usuari declara haver estat informat de les condicions de protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Tesi ,amb C.I.F. B46233129 amb la finalitat de mantenir-li informat sobre els productes i serveis comercialitzats per la mercantil.

Si vostè vol exercitar els seus drets d’accès, rectificació, canecelació i oposició pot fer-ho per escrit a les nostres oficines del carrer Passeig Germanies, 79 de Gandia (València) i adjuntant una fotocopia del seu DNI.