Eurovia és un DataCenter de Barcelona, col·laborador de Tesi amb totes les garanties de seguretat i confidencialitat. Tesi dóna la oportunitat l’oportunitat als seus clients d’allotjar el Gandia Integra en un servidor virtual ubicat en aquest DataCenter professional.

La contractació inclou:

 • Manteniment hardware dels servidors i del software que composen el nostre sistema de virtualització.
 • Monitorització bàsica inclosa (comprovació per ping i notificació per e-mail)
 • Inclou un servei bàsic de protecció per Firewall Servei bàsic de backup de dades (copia completa i diaria del servidor virtual, snapshot amb un màxim de 20G, inclou el sistema operatiu)
 • Servei d’Alimentació elèctrica ininterrompuda (SAI 500/1.000 W, grup electrògen).
 • Sala de housing refrigerada per les plataformes de virtualització
 • Control remot del servidor (accés root)
 • Seguretat Climatització òptima.
 • Vigilància 24x7x365.
 • Sistema de reinici remot del servidor virtual.
 • Estadístiques avançades de consum d’ample de banda.
 • Connectivitat Internet/Espanix/Catnix redundant de gran capacitat i sense límit d’ample de banda que garantitza la total escalabilitat.
 • Adreçament IP fixe: una adreça IP pública.

Per més informació contacti amb el nostre departament comercial o consulti a www.eurovia.es.