Gandia Barbwin

EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA

Gandia BarbWin

Gandia BarbWin és tot un centre de càlcul al seu PC: el processador de dades més operatiu posat a disposició d’instituts d’investigació i departaments de marketing. El més pràctic en gravació, en tabulació i en anàlisi estadístic d’enquestes i altres bases de dades quantitatives, per les seves prestacions i la seva sorprenent facilitat dús.
Per a aquells Instituts d’investigació i professionals que vulguin treballar d’una forma més àgil, ràpida i còmoda poden utilitzar la versió macro de Gandia BarbWin.

¿Qué puc fer amb Gandia BarbWin?

Creació del fitxer de dades

 • Entrada de dades per reixeta, tipus fulla de càlcul, per enquestes en paper.
 • Entrada de dades assistida per formulari (incorpora Gandia DataEntry) permetent tot tipus de controls per verificar la consistència de les dades que es van gravant, per enquestes de paper.
 • Importació de fitxers ASCII, DBase, Paradox, Access, Excel, SPSS
 • Per enquestes provinents de Gandia Integra, el fitxer de dades s’obre directament des de Gandia BarbWin.

Explotació

 • Recompte de freqüències marginals per variables codificades i estadístiques descriptives per variables numèriques
 • Taules creuades de freqüències, d’estadistics, mixtes, múltiples i multidimensionals (en valors absoluts, percentatges verticals, horitzontals i totals i test X2 en cel·les i prova de signifcació T de Student)
 • Taules amb bases de dades de càlcul, amb ponderacions per variables, expressions aritmètiques o/i constants
 • Gràfics immediats a pantalla, impressora o fitxer
 • Equilibratges de mostres, creació de noves variables, recodificacions i codificació automàtica
 • Partició i fusió de fitxers
 • Anàlisi estadístic multivariable (tècniques de reducció de dades, regresió, classificació…
 • Tots els programes d’explotació poden ser executats amb seleccions de dades a processar per mitjà de condicions lògiques, aritmètiques o mixtes
 • Creació i edició de macros (fitxers de text que contenen una successió estructurada d’ordres de programa) per treballar d’una forma més àgil, ràpida i còmoda amb la versió Macro

Comunicació

 • Importació de fitxers ASCII amb creació automàtica de taules de variables
 • Exportació de resultats, taules i gràfics, a a Excel, Word, PowerPoint i HTM
 • Gandia BarbWin incorpora el sistema Gandia Visor per la visualització de taules
 • Accés directe a fitxers .gbw al núvol creats per Gandia Integra
Sol·licitar presentació/demo sense compromís