Gandia Codi.

Programa de tractament de les variables obertes alfanumèriquesm per la codificació de les preguntes obertes del qüestionari.

Característiques:

  • Es pot codificar un text en tots els qüestionaris en que apareixi, sigui una vairable o a vàries.
  • Es pot treure un codi conjunt i codificar TOTES LES PREGUNTES AL MATEIX TEMPS
  • La codificació es fa per conceptes i no per registres.
  • Si codifiquem el text: XXXXXXXXX amb el codi 15 (per exemple) es codificarà en tots els registres en els que apareixi en qualsevol de les preguntes.
  • Es pot crear el manual de codis ràpidament amb cerques per conceptes que ajudin a la seva confecció. Criteris de cerca: conté, no conté, comença per, major que…
  • En el cas de no poder codificar-se de forma automàtica part dels codis es poden codificar registre a registre.
  • Podem reutilitzar la codificació realitzada per un estudi, guardant en fitxers externs.
  • Sol·licitar presentació/demo sense compromís