Gandia Integra CatiNet

S’encarrega de la gestió de trucades, del control de mostra, de la direcció interactiva de les entrevistes, de la gestió dels entrevistadors i de la supervisió.
Amb possibilitat de marcació automàtica, per a millorar sensiblement la productivitat dels entrevistadors.
Gandia Integra CatiNet, pot funcionar en el local (intranet) o via web amb tots els avantatges que ofereix Internet: sense fer servir equips costosos, obtenint des de qualsevol ordinador i en temps real resultats del seu estudi, amb entrevistadors treballant des de casa seva o des de qualsevol oficina.

Inclou:

  • Gandia Qüest és el programa dissenyador de questionaris amb tot tipus de preguntes, salts automàtics a preguntes filtre, control de consistències…
  • Gandia Codi per la codificació automàtica, semiautomàtica i manual de respostes a preguntes obertes.
  • Gandia BarbWin per l’explotació estadística de les dades (també permet l’exportació de dades a qualsevol altre format: Excel, SPSS, ASCII, etc.).
  • En dos opcions, a la seva conveniencia:

  • Opció de compra per funcionar de forma autònoma: sense limitació de llicències pagant en funció de l’ús (cost per activitat).
  • Opció de servei per un estudi concret sense necesitat d’adquirir el programa
  • Sol·licitar presentació/demo sense compromís

    Descarregar presentació (PDF)