Gandia Integra CawiNet

Software per una administració completa d’enquestes via web o correu electrònic.
Él el mòdul que permet publicar enquestes online o enviar per email correus amb un enllaç d’enquestes.
Com complement a Gandia Integra CatiNet, pot convertir un estudi telefònic (CATI) en autoadministrat (enviament per email de link personalitzat a l’entrevista) Fins i tot es pot canviar dins de la mateixa entrevista.

Per estudis:

 • Per banner únics (URL única)
 • Per banner identificat amb login i password
 • Utilitzant panels externs (Cint)
 • Aprofiti els avantatges de treballar amb Internet: sense equips costosos, obtenint des de qualsevol ordinador i en temps real resultats del seu estudi, y permetent als clients finals accedir a determinats informes o descarregar-se el fitxer de dades del seu estudi…

  Inclou:

 • Gandia Qüest és el programa dissenyador de qüestionaris amb tot tipus de preguntes, salts automàtics en preguntes filtre, control de consistències….
 • Gandia Codi per la codificació automàtica, semiautomàtica i manual de respostes a preguntes obertes.
 • Gandia BarbWin per l’explotació estadística de les dades (també permet l’exportació de dades a qualsevol altre format: Excel, SPSS, IBMBIN, ASCII, etc.).
 • En dos opcions, a la seva conveniència:

 • Opció de compra per funcionar de forma autònoma. Compri sense limitació de llicències pagant en funció de l’ús (cost per activitat).
 • Opció de servei per un estudi concret sense necessitat d’adquirir el programa.
 • Sol·licitar presentació/demo sense compromís

  Descarregar presentació (PDF)