Gandia Qüest

Dissenyador de qüestionaris electrònics totalment interactiu, utilitzant objectes i components visuals, inclusió de fotos o videos, audios, coordenades GPS, etc.

Preguntes filtre, salts, bateries, avisos a l’entrevistador, resposta obligada, rotacions de codis i de variables, inconsistències…

I mentre es dissenya el qüestionari es crea automàticament la taula de variables per la posterior explotació de les entrevistes.

Característiques

 • Un mateix programa dissenyador de qüestionaris per ser utilitzat a Gandia Integra CawiNet, Gandia Integra MobiNet o Gandia Integra CatiNet
 • Amb possibilitat de crear qüestionaris multilingües.
 • Permet crear el qüestionari al mateix temps que creem la taula de variables de Gandia BarbWin
 • Disseny on-line utilitzant components visuals senzills i intuïtives
 • Podem establir valors predefinits, aquells que més es repeteixin en totes les preguntes, per a que el nostre treball sigui e mínim possible
 • Ens permet gestionar com es gravaran les dades que introduïm
 • Possibilitat de salts, controls, filtres, rotació de codis, i altres controls específics.
 • Des de Gandia Qüest decidim quines són les condicions a validar-se per quotes.
 • Permet simular l’entrevista per comprovar que funciona correctament o per millorar el disseny del qüestionari.
 • Lús de referències li permetrà recolzar-se en valors de bases de dades externes o bé en contestacions ja donades a l’entrevista actual.
 • L’assistent de creació de bateries s’encarregarà d’establir els salts, filtres i controls necessaris per la consistència interna de la bateria.
 • Utilització de HTML i CSS opcional als textos de pregunta.
 • Noves eines de gestió per agilitzar el fluxe de qüestionari (inserció d’imatges, posició, tamany, creació i assignació de llistes…).
 • Inserció d’elements multimèdia (imatge, so, video).
 • Sol·licitar presentació/demo sense compromís