Lloguer de programes

El software de TESI per al camp d’enquestes (Gandia Integra CatiNet / MobiNet / CawiNet) es pot contractar per estudis puntuals, amb la duració i la sofisticació tecnològica dessitjades.

Si té la necessitat immediata i puntual de recollir informació (estudis de satisfacció, de comportament de consumidors, de viabilitat, creació o/i manteniment de base de dades, etc.) demani pressupost a comercial@tesigandia.com,
Vostè només haurà de redactar el seu qüestionari/formulari, decidir a qui i com vol entrevistar, i dir-nos en quin format dessitja els resultats.

Un tècnic de TESI s’encarregarà de gestionar la seva enquesta sense que vostè perdi ni un sol minut en cursos de capacitació i sense necessitat d’invertir en la compra del programa.
En tot moment, a través d’internet, vostè podrà accedir al seguiment de la recollida d’informació i podrà descarregar els resultats.

Servei de lloguer dirigit a usuaris.

Tesi ofereix als seus clients que tenen Gandia Integra, la possibilitat de llogar llocs d’entrevistados dels programes Gandia Integra CatiNet /HapiNet/ CapiNet/MobiNet.

El lloguer és per un periode determinat per cobrir necessitats puntuals, La tarifa de lloguer és mensual, però si l’usuari desintal·la en els 15 primers dies s’aplica un 30% de descompte..

Si al finalitzar el loguer, el client decideix comprar part o tot el software llogat, el 75% de la quantitat pagada en concepte de lloguer es descopmptarà de l’import de la compra.