¿QUÉ FEM?

Productes

Programes de camp

Els mòduls de Gandia Integra són la solució per a les vostres enquestes CATI, CAPI i CAWI que poden funcionar amb sistemes independents o de manera combinada en un mateix estudi o entrevista amb un dissenyador de qüestionaris comú als tres mòduls.

  • Gandia Qüest-Dissenyador de qüestionaris electrònics
  • Gandia Integra Total-TOTAL
  • Gandia Integra CatiNet-CATINET
  • Gandia Integra CawiNet-CAWINET
  • Gandia Integra MobiNet-MOBINET

Programes d'anàlisi estadística

Sistemes monousuari i solucions web per a l'explotació estadística de les dades i la presentació de resultats.

  • Gandia BarbWin-Anàlisi estadística d'enquestes
  • Gandia DataWin-Dades per a processar directament
  • Gandia Codi-Codificació de variables obertes
  • SegmentaNet- Presentació i difusió d'informes en línia