OCTUBRE 22 ,2021   · Totes les categoríesInfluència COVID en la metodologia de les enquestes

Totes les categoríes - Influència COVID en la metodologia de les enquestes
Els efectes de la pandèmia es continuen valorant i quantificant. Ens ha canviat la vida en molts aspectes i no sols ha afectat les persones a nivell individual sinó també com a societat, i per descomptat a les empreses, independentment del sector.

El món de les enquestes, no ha sigut alié a aquests canvis. Des de Tesi hem volgut valorar com ha afectat la COVID 19 als nostres clients quant al mètode de recollida d'informació.

Per a això, hem fet una comparativa entre la utilització de les diferents metodologies (CATI-CAPI-CAWI) que componen la plataforma Gandia Integra i hem observat que: 
Abans de l'inici de la crisi sanitaria, les entrevistas finalitzades entre els diferents mòduls es repartíen de la següent forma: 
Entrevistes CAPI: 46,90%
Entrevistes CATI: 32,25%
Entrevistes CAWI: 20,85%
 
En temps de pandemia, el repart ha variat significativament, i ara es el següent: 
Entrevistes CAPI: 28,35% (-18,55%)
Entrevistes CATI: 43,65% (+11,40%)
Entrevistes CAWI: 28,00% (+7,15%)
Aquestos canvis, han vingut per a quedar-se? recuperaran el seu lloc les entrevistes presencials? continuaran augmentant les enquestes en línia i telefòniques? Anirem revisant com va evolucionant.

Mentrestant, si voleu ampliar la informació, us copiem l'enllaç de la NOTA DE PREMSA "Dades per a Espanya i mundials d'investigació de mercats 2020" elaborada per INSIGHTS + ANALYTICS en col·laboració amb ESOMAR.

COMPARTIR ESTA PUBLICACIÓN:

Facebook Twitter LinkedIn Email